Přihlášení Registrace

Biotop - přírodní koupací jezírka, vodní nádrže, koupaliště.

 

Pod názvem Biotop si přestavujeme vodní nádrž nebo  jezírko, kde je čistota vody docílena pouze přírodní cestou, za pomocí živých biologických kultur, bez použití chemických přípravků pro čistou vodu.

V dnešní době se ve velkém staví přírodní koupaliště, kde se k čištění a udržení kvality vody používá takzvané kořenové čističky, pro které je zapotřebí vybudovat velké regenerační zóny  a osadit je vodními rostlinami, určené pro tento způsob čištění vody v jezírku.. Tyto vodní plochy určené k biologickému čištění jsou obvylke velkých rozměrů a přinášejí nejednu starost s údržbou. Přehřívání přiváděné vody do této části, postupné zanášení mechanickým a organickým kalem, postupné usazování sedimentu způsobí kolabs a zánik funkce čistící zóny jezírka.V neposlední řadě velkou zátěží pro koupací jezírka jsou různé opalovací přípravky a jiné chem. výrobky používané pro ochranu lidské kůže, kterou přinášíme do jezírek. Tyto produkty vytváří na hladině těžké, mastné svrny se skterými si musíme při čištění jezírke taktéž poradit. Toto však nezvládá žádná biologická kultura ale pouze jemné  mechanické čištění a následné odkalení z jezírka ven. 

Nehledě na to, že i v době provozu mohou být výsledky čistoty vody nevalné. Zpravidla u větších vodních systémů trvá 3-5 let než dojde k totálnímu zkratu a nefunkčnosti a poté musí být celý tento kořenový systém rozebrán,vyndán,vyčištěn,zredukován a opět vložen zpět na původní místo. Osobně si  nedokážu představit čištění bahna a kořenů z vodní plochy převyšující rozměry mnohaset metrů čtverečných na místě, kde je již zcela hotová okolní zeleň, zahrada, prostranství.

Tento druh čištění vodních nádrží a jezírek považujeme z dlohodobého hlediska za nešťastné. V dnešní  době, kdy jsou důležité cekové náklady na provoz a údržbu těchto systémů na prvním místě, tak výstavby kořenových systémů hodnotíme jako velmi nevyhovující.

Naše firma již řadu let úspěšně instaluje profesionální filtrační systémy,které dokáží v plné míře zastoupit funkci vodních rostlin. Pro svoji činnost potřebují jen velmi malý prostor o velikostech pár desítek metrů čtverečných na instalaci  filtračních jednotek. Tyto filtrační jednotky pracují i po mnoha letech bez problémů a bez potřeby obměny filtračních náplní. Čištění jednotek od nánosů kalu a sedimentu probíhá velmi jednoduše, pravidelně v intervalech nebo podle  aktuální potřeby daného jezera. Zaškolená obsluha zvládne během dopoledního pracovního režimu.

 

Nejdůležitější na celém vodním systému je, aby byl co nejméně zatěžovám usazeninami, kaly, bahnem a jiným organickým odpadem. Poté je voda schopna pracovat v režimu na bázi biologické rovnováhy. Důsledkem toho všeho je krásná, čistá , zdravá voda, absolutně nezávadná nejen pro lidský organismu. Toto nám kořenové systémy jsou schopny zajistit jen po určitou a velmi omezenou dobu. Zde přichází na řadu filtrační technologie naší firmy, které jsou již odskoušeny nejen námi, ale i v širokém světě se setkáváme s podobně vybudovanými filtračními jednotkami. 

Všeobecně tyto filtrační jednotky dělíme na dvě skupiny.

Filtrace pro malá jezírka.

Filtrace pro malá jezírka do objemu 100m3 (s označením 20", 24", 30", 36"). Počty těchto  filtrací se dají navyšovat dle potřeby a nároků na čistotu vody v jezírku.

jezírková filtrace

Tyto filtrace pracují spolehlivě a jednoduše i po mnoha letech provozu. Lze je doplňovat o mechanické předfiltry, které zvýší účinnost biologické části a výkon celé filtrační sestavy. Tímto způsobem  lze také šetřit finanční nájklady na provoz jezírka.  Provozní  náklady se pohybují od 0,35 až 1 Kč/hod podle použité velikosti filtrace.Prostor určený pro instalaci filtrací je minimální. Půdorys  obvykle nepřesahuje  2-6m2 v závislosti na velikosti filtrace a způsobu zapojení.

Filtrace pro velká jezírka.

Filtrace pro velká jezírka,vodní nádrže , koupaliště. Tyto filtrace startují od objemu 250m3 a jejich počty lze navyšovat a kombinovat podle objemu a velikosti nádrží 

jezírková filrace

Velké filtrační jednotky s označením Europe 250,500,750,1000 jsou zařízení, které dokáží vyčistit obrovské množství vody na tak malém prostoru. Tyto filtrace se používají jako biologické  filtry ,ale také je lze použít jako mechanické filtrace. Tyto druhy zapojení používáme u systémů velkých jezer, kde jednoduchým způsobem zapojení použijeme jak biologickou tak mechanickou filtracei. jejich údržby a výkon je nepřekonatelná na provozní náklady a servisní úkony. Provozní náklady jsou 5-15 Kč/ hod dle použité velikosti a počtu filtrace. Použité filtrační médium pro tento tip filtrací má neomezenou životnost. Náklady do budoucna = 0 Kč. Použitím těchto filtračních zařízení místo velkých kořenových čističek Vám ušetří nejednu vrásku na čele, ale také nemalé finančí náklady jak na provoz, tak i na budoucí problémy vzniklé s provozem tohoto tipu filtrování vody v nádržích. 

Přednosti fultračních technologií před kořenovým systémem.

 1. Půdorysem malá plocha pro umístění filtrační technologie

 2. Profesionální zařízení s téměř bezúdržbovým provozem

 3. Nízké provozní náklady na práci systému

 4. jednoduchá obsluha, spolehlivost po letech provozu

 5. Garantované výsledky při správném používání 

Tyto filtrační jednotky jsou určeny pro všechny, co si chtějí užívat radost  z čisté, biologicky nezávadné vody plné života. Toto je budoucnost pro velké koupací jezera, pro velké přírodní koupaliště, vodní nádrže.

 

 

 

 

© 2017 - 2018, Torakoi jezírka s.r.o. - všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno na CMS PubReS | Mapa stránek