Přihlášení Registrace

Jezírková technologie

JEZÍRKOVÁ TECHNIKA OBECNĚ 

Pod pojmem jezírková technika se skrývá veškeré zařízení, bez kterého by jezírko bylo dopředu odsouzeno k zániku či nefunkčnosti a k nejedné vrásce svému majiteli. Filtrační zařízení a další jezírková technika je nedílnou součástí každého zahradního jezírka.


Jezírková technika zahrnuje především:

         filtrační zařízení  

  • vzduchovací zařízení
  • čerpadla
  • uv lampy a ozonizéry
  • příslušenství

 

Díky správné kombinaci těchto zařízení si budete moci dopřát klidný odpočinek u zahradního jezírka bez starostí o kvalitu vody v něm. Jezírková technika bude udržovat čistotu vody za Vás a Vy svému jezírku již nebudete muset věnovat žádnou zvláštní péči.
Vždy je ovšem důležité věnovat dostatek času výběru  správné filtrační technologie. Určitě je zapotřebí pozorně volit mezi jednotlivými výrobci jezírkové techniky a mezi jejich produkty. Při výběru filtračního zařízení je kromě údajů o jeho výkonnosti důležité vědět také to, jak náročné je zařízení na údržbu – jakým způsobem se filtrace čistí a jakou životnost mají filtrační náplně. Dalším důležitým faktorem je rovněž to, jakou mají filtrační náplně chráněnou plochu pro tvorbu mikroorganismů a bakterií.

V jezírkách bez filtračního zařízení je poměrně komplikované udržovat vodu kvalitní a čistou. Veškeré nečistoty se v takovém jezírku ukládají, postupně se rozkládají a ovlivňují kvalitu vody. Po několika letech, někdy i každý rok, se tak z jezírka stává klasický žabinec plný vláknitých řas, bahna a různých forem hnijících částí jezírka. Majitel jezírka pak musí zanesené jezírko ručně čistit, což vyžaduje mnoho času a námahy.
Klasické filtrační zařízení má za úkol mechanicky odstranit co nejvíce nečistot z jezírka a biologicky podporovat čistotu vody v něm. Potřeba manuální péče o jezírko je tedy díky filtraci pouze minimální.

Podmínkou pro bezproblémovou funkčnost filtračního zařízení je výběr správného čerpadla, které do filtrace buď vodu přivádí, nebo ji čistou opět odvádí zpět do jezírka. Jezírková čerpadla zajišťují koloběh vody v jezírku a kromě filtrace jsou nepostradatelná také pro stavbu fontán, vodopádů či jiných vodních her.

 

 Způsoby zapojení filtračního zařízení

Gravitační zapojení filtrace
Při tomto systému zapojení vtéká voda samotíží do filtračního systému a protéká jednotlivými komorami. K poslední komoře je poté připojeno čerpadlo, které vodu tlačí zpět do jezírka. Filtrace je umístěna v šachtě vedle jezírka tak, aby hladina vody byla ve stejné výšce jako hladina filtrace.

Čerpadlové zapojení filtrace
Tento typ zapojení využívá čerpadlo, které je umístěno přímo v jezírku a které vhání vodu do filtrace. Odtud pak voda samovolně vytéká zpět do jezírka.


Tlakové zapojení filtrace
Při tlakovém zapojení filtrace je voda čerpadlem vháněna do filtrace a stejným čerpadlem je tlačena i zpět. Tlakový systém umožňuje umístění filtrace kdekoliv, tedy i pod úrovní hladiny vody, což jiné způsoby zapojení neumožňují. Je ovšem vyžadováno výkonnější čerpadlo.

Dalším zařízením, jehož cílem je udržovat čistou a kvalitní vodu, jsou tzv. UV lampy a ozonizéry. Obě technologie slouží k likvidaci mikroorganismů a jednobuněčné řasy (zelené vody), která se v jezírku obvykle tvoří, i když je v něm instalován funkční filtrační systém. UV lampa funguje na principu UV záření, které nežádoucí bakterie, viry a jednobuněčné řasy ničí. Ozonizátory ke stejnému účelu používají ozón, jenž navíc nasycuje vodu kyslíkem, který je důležitý především pro život ryb.

Nejdůležitější součástí jezírkové technologie je vzduchovací zařízení, jehož funkcí je jezírko provzdušnit a zajistit tak funkčnost jezírkového biotopu. Dostatečná hladina kyslíku je potřebná pro veškerý život v zahradním jezírku.

Aby byla voda v jezírku stále čistá, průzračná a zdravá, je nutné kromě použití výše uvedené jezírkové techniky dodávat vodě potřebné jezírkové bakterie, ať už startovací, čisticí či filtrační. Díky nim budou v jezírku řádně fungovat všechny biologické procesy a biotop jezírka bude v rovnováze.

© 2017 - 2019, Torakoi jezírka s.r.o. - všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno na CMS PubReS | Mapa stránek