Přihlášení Registrace

Řečeno česky

Řečeno Česky Vám přiblíží pojem odborných výrazů, se kterými se můžete leckdy setkat a nemáte ponětí co vlastně znamenají.

Amoniak
Neboli čpavek, je to jedovatá látka vznikající z výkalů ryb , bahna, usazených částic rostlin, dusíkatých látek z krmiva.tato látka je nebezpečná pro ryby.

KH
Označuje uhličitanovou tvrdost vody

PH
Označuje Kyselost vody

NO2
Označuje Dusitan neboli Nitrit

NO3
Označuje Dusičňan neboli Nitrát

Denitrifikace
Přeměna školivých látek pomocí bakterií, probíhající ve filtračních zařízení

Aerobní
Je proces nebo prostředí ve kterém je dostatečné množství kyslíku pro optimální procesy mikroorganismu.

Anaerobní
Je proces nebo prostředí ve kterém je nedostatek množství kyslíku pro optimální procesy mikroorganismu.

Fotosyntéza
je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Biotop
Jezírko, které se snaží zachovat své optimální vlastnosti bez pomocí filtračních a jiných technologií

Kořenová filtrace
Část jezírka, kde jsou vysázené vodní rostliny, které svým růstem a vznikajícím kořenovým systémem se snaží udržet vodu v odpovídající kvalitě

© 2017 - 2019, Torakoi jezírka s.r.o. - všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno na CMS PubReS | Mapa stránek